Thêm/Sửa danh mục

Đây là nơi bạn có thể chia các bài tin tức ra thành nhiều thể loại khác nhau. Ví dụ như: Thời trang, Sức khỏe, Đời sống.....
 
Để chỉnh sửa, bạn truy cập Trang quản trị > Tin tức > Danh mục
 
 
 
Để thêm mới một danh mục bằng cách click vào biểu tượng   ở góc trên bên phải.
 
Để sửa danh mục sẵn có, bạn click vào biểu tượng  cùng hàng với tên danh mục.
 
 
Tên danh mục: Hãy điền tên danh mục bạn muốn đặt vào đây.
Mô tả: Mô tả tổng quan về danh mục này, hãy viết 1 đoạn giới thiệu về danh mục để khách hàng nắm được thông tin về danh mục này.
 
 
Danh mục cha: Chọn một danh mục cha cho danh mục bạn đang tạo.
Cửa hàng: Các bạn hãy chọn Mặc định.
SEO URL: Địa chỉ danh mục thân thiện cho việc SEO.
Hình ảnh: Hình ảnh đại diện cho danh mục của bạn.
Thứ tự: Sắp xếp thứ tự trong danh sách các danh mục.
Sau khi điền hết các thông tin trên, hãy click vào nút Lưu  để hoàn thành việc Tạo danh mục mới.